Een van de onderdelen waarin Bureau R C & A operationeel is, is (juridische) advisering in de sportwereld, zoals sportverenigingen, organisaties en sporters. Wekelijks tot dagelijks worden bijzondere zaken, vonnissen en bijzondere jurisprudentie tijdens het kantooroverleg besproken. Zo ook de navolgende zaak. Zie ook: http://bit.ly/2t5FOj5.

Na het winnen van een tafeltenniswedstrijd verwacht eiseres van haar medespeelster een “high five’, althans er lijkt een beweging daartoe te worden gemaakt. Echter, de medespeelster geeft geen ‘high five’ maar een ‘boks’. Een boks die klaarblijkelijk iets meer kracht in zich heeft dan men kan verwachten.

Eiseres loopt hierdoor een kneuzing van een middenhandzenuw op. Een en ander lijdt tot beperking en wordt uiteindelijk gevolgd door een operatieve decompressie. Eiseres werkt als tandarts en heeft door de ontstane situatie haar werk als tandarts niet kunnen uitvoeren. Dit leidde tot inkomstenderving.

Eiseres stelt in een kantonzaak gedaagde aansprakelijk en vordert schadevergoeding. In de procedure wordt de eis afgewezen. Er is sprake van een sport- en spelsituatie. De gedraging levert geen strijd op met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Kortom, dit is geen overtreding die in de sport zal leiden tot een gele of rode kaart. Wanneer er sprake is van dergelijke overtredingen ligt een veroordeling tot het betalen van een schadevergoeding wel in de lijn der verwachtingen.

Het geven van een ‘boks’ of ‘high-five’ komt in de sportwereld vaker voor en raakt inmiddels ook in het normale leven steeds verder ingeburgerd! Denk maar aan het slagen voor een diploma of goed nieuws of het winnen van een zaak!

Uit deze kwestie vloeit voort, dat een ieder die een sport beoefent zich terdege moet realiseren dat sporten gevolgen kan hebben voor de uitvoering van arbeidswerkzaamheden. Zeker wanneer het sport is, waarbij iemand zoals een tandarts afhankelijk is van zijn of haar handen. Denkt wanneer u sport ook eens aan uw verzekering, hoe bent u verzekerd, hoe is de sportclub verzekerd, wat wordt wel via de verzekering vergoed en wat niet en tot slot wat is vastgelegd in reglementen.

Ook een gewaarschuwde sporter telt voor twee!