Via een kantoormedewerker ben ik in contact gekomen met Mandy, een in Arnhem wonende jonge vrouw, gescheiden, twee kinderen Jenessa en Jarno. Jarno is meervoudig gehandicapt. Jarno lijdt aan de afwijking Dislocatie Chromosoom 11 op 16. Anders gezegd, erfelijkheidsfactoren functioneren niet, zij maken kortsluiting.

Op de moeder is de wettelijke schuldsanering (WSNP) van toepassing en een schone lei ligt in het verschiet. Voor de goede orde, op de vader is de wettelijke schuldsanering ook van toepassing.

Via de bewindvoerder is aan de rechter-commissaris toestemming verzocht om een crowdfunding te starten voor een ‘nieuwe’ bus. De rechter-commissaris wijst dit af, want alles wat je krijgt valt direct in de schuldsaneringsboedel. Dit is formeel juist, maar een uitzondering kan gemaakt worden. Ook in de rechtspraak mag wel eens wat meer maatwerk komen. Dit wordt in deze node gemist. De term bureaucratie in de rechtspraak dwaalt mijn gedachten in ……

Oh, werd aangeven een ander mag dit best doen, en de bus op zijn of haar naam zetten. Allemaal goed en wel, maar de aanpassingen die gedaan moeten worden om de bus geschikt te maken voor rolstoel (bijzonder) vervoer moeten door de moeder worden aangevraagd en dat kan alleen als de bus op haar naam staat etc. Waarbij nog maar moet afgewacht worden of de WMO wil helpen, en niet van mening dat Jarno maar onder de arm moet worden genomen en dan maar zo het openbaar vervoer in. Enfin,  door verkrampte Nederlandse wet- en regelgeving worden drempels opgeworpen. Leuker kunnen wij het niet maken, moeilijker wel!

Ik, ons kantoor, is altijd erg kritisch hoe schulden zijn ontstaan. Moedwillige overbesteding? Er zelf een zooitje van maken? Fraude plegen? In deze kwestie is daar geen sprake van. Een eenvoudige echtscheiding, verkoop van een huis met een aanzienlijke restschuld en het drama is compleet. Niets overbesteding en niets ‘op grote voet’ leven en het hebben van een vader die de situatie met zijn zoon niet aankan, en er bij voorkeur niets mee te maken wil hebben.

Wat treffen wij aan, een zorgzame moeder die alles voor haar twee kinderen over heeft. Zorg geeft aan haar kinderen en zorgen heeft om haar kinderen, en meent haar dochter te kort te doen, omdat die uit vrije beweging in de zorgverlening voor Jarno participeert. Van de instelling van Mandy en Jenessa kan menig ouder nog wat leren.

Op verzoek van mijn kantoormedewerker gaat mijn kantoor zich actief met deze kwestie bemoeien. Oh, en voor de zuurpruimen onder de lezers … dit doen wij pro deo of pro bono zo u wilt! En ook wij dragen extra bij. Niet omdat het kan, maar omdat het moet!

Dit zal de start van een crowdfundingsactie inhouden, die desnoods de oprichting van een stichting waarin bepaalde zorg van de zoon van de jonge vrouw wordt ondergebracht, meer speciaal de bus! Op die wijze loopt haar WSNP geen gevaar en wordt zij in staat gesteld gesteld de zorg te kunnen blijven geven die haar zoon (en ook haar dochter) nodig hebben!

Houd u dus de verdere berichtgeving in de gaten, want wij doen een beroep op u en wij doen een beroep op al onze (kantoor)relaties!

Wilt u meer informatie, neemt u dan met ons contact op via: secretariaat@bureau-rca.nl

Steun Jarno via Dream or donate, klik hier

lees het levensverhaal van Jarno!