Een bus, een bus er is een bus ………………………………………………
De afgelopen weken hebben wij contact veel contact gehad met Mel Polman van MP Carservice te Velp. Geraakt door het verhaal van Jarno, nam Mel met ons contact op. Met zakelijke relaties heeft Mel de koppen bij elkaar gestoken en via zijn netwerk een jonge 2e hands bus gevonden. Met deze bus kan Jarno de komende 15 jaar rijden en de wijde wereld intrekken.

Bijzonder geroerd zijn wij de garage het onderhoud ook blijft uitvoeren en voor zijn rekening neemt, en maandelijks wordt de bus gecontroleerd en gewassen. Wij zijn Mel erg dankbaar, hulp komt soms uit onverwachte hoeken!

www.mpcarservice.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Ook de Gemeente Arnhem komt in positie en via de WMO worden aanpassingen in de bus aangebracht. Blij dat de Gemeente Arnhem in positie komt, maar waarom duurde het zo lang. René Janssen van Bureau R C & A legt uit, dat deze casus bij de behandelaar in het wijkteam bleef liggen. Er waren zijdens deze personen remmende verhalen, dat het mogelijk niet kon, of de aanpassingen echt zo duur waren en dat er eerst nog een huisbezoek moest komen. Een directe interventie richting de WMO-afdeling kon gedaan worden, maar of de persoon in kwestie daar ons te woord zou staan … hij is erg moeilijk bereikbaar. Mandy heeft in bijzijn van René gebeld, de persoon in kwestie gelijk aan de telefoon gekregen. Enkele vragen beantwoord en …… de bijstand van de WMO was een feit. U zult begrijpen, zegt René, dat ik met afgrijzen naar de wijze van werken en handelen van de persoon in het wijkteam kijk. Zes maanden iemand in het duister laten tasten. Daarnaast was deze persoon erg neerbuigend en empathie-loos en niet doorpakkend. Vanuit de WMO worden niet alle aanpassingen vergoed, maar dat wordt via de crowdfunding opgelost.

Stichting ‘Voor kinderen zoals Jarno’
Stoppen wij de crowdfunding nu of gaat het evenement van 23 februari a.s. niet door? Nee zeer zeker niet. Mandy heeft de wens geuit een stichting in het leven te roepen. Een stichting de opkomt voor de belangen van ouderen en ‘voor kinderen zoals Jarno’. Op komen voor kinderen die door een zeldzame ziekte of aandoening nergens terecht komen, opkomen door deze kinderen en hun ouders te helpen met procedurele zaken, van juridische zaken, maatschappelijke taken en het fungeren als klankbord.

Mandy zegt, juist vanuit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat alles op de ouders en directe familie neerkomt. Dat het krijgen van bijstand moeilijk is, maar bovenal dat je nergens je verhaal kwijt kan. Met deze stichting zegt Mandy, kunnen wij gaan handelen. Alle gelden die ingezameld worden worden geschonken aan de stichting! René zegt dat over de stichting in januari 2018 meer informatie naar buiten zal komen.

Jarno
Met Jarno zelf gaat het momenteel niet goed, enkele dagen geleden werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Eenvoudig gezegd, voeding wordt niet binnengehouden, medicijnen  slaan niet aan. Een zorgelijke situatie, maar wij hebben het volste vertrouwen in een goede afloop.

Het waren emotionele weken en hebben echt wel een traantje moeten laten! Wij vechten door, voor Jarno en voor kinderen zoals Jarno! Niet omdat het kan …… maar omdat het moet!

Namens het hele team van Jarno wensen wij u mooie kerstdagen en een goed, voorspoedig en zorgeloos 2018!

Steun Jarno via Dream or donate, klik hier