Per 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Dan geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving en komt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Er verandert dan veel voor bedrijven, en ondernemers, zeker in de bewindvoeringsbranche.

We konden het zien aankomen: de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens was al streng, waarbij de overheid met de invoering Meldplicht Datalekken alvast een voorschot nam op de AVG die al aan de horizon verscheen.

Bedrijven, zoals Bureau R C & A, moeten maatregelen nemen. Gegevens moeten achter slot en grendel en de administratie moet in orde zijn. Loop je bijvoorbeeld achter je computer vandaan om een kop koffie te halen dan moet deze zo zijn ingericht dat niemand bij de gegevens kan. Veel beschermingsbewindvoerders en WSNP-bewindvoerders werken met een cliënten programma, en dat moet ook op slot bij diezelfde kop koffie. Het programma afsluiten dus, dossiers achter slot en grendel, en kantoorkamers op slot!

Er worden nu in het land verschillende bijeenkomsten gepland om organisaties, ondernemers,  verenigingen, onderwijsinstellingen, stichtingen en ga zo maar verder te informeren. Vanuit mijn beroepsvereniging wordt een cursus gegeven. Door deze cursus worden wij weer in staat gesteld onze kantoren in te richten volgens de AVG, maar vooral kunnen we daarmee ook onze cliënten goed adviseren. Voor veel organisaties, sportclubs en, niet in de laatste plaats, ondernemers, zal deze verordening het zoveelste struikelblok vormen om hun activiteiten goed uit te kunnen voeren, om over de mogelijkheid van torenhoge boetes maar te zwijgen.

Laat duidelijk zijn, beschermen van persoonsgegevens is een groot goed en kan daadwerkelijk beter, wij hebben binnen onze organisatie zelfs een medewerker aangesteld die het omgaan met persoonsgegevens controleert en zo mogelijk aanpassingen in gedrag, handleidingen en wijze van werken doorvoert. Wij kunnen als kantoor echter niet anders dan concluderen dat met de verordening van het ene uiterste naar het andere uiterste wordt doorgeschoten. Hierbij sluiten we aan op de hoofdbrekens die ook onze nationale overheid had bij deze verordening. Nederland kent immers ontzettend veel clubjes, verenigingen, stichtingen waar we vroeger heel veel zaken “in goed vertrouwen” konden doen. Dat vertrouwen dat doen we dus niet meer: we controleren en sanctioneren.

De wil van de overheid om zelf wel een loopje te nemen met de bescherming van persoonsgegevens, getuige het afgedwongen referendum op 21 maart a.s. over de zogeheten ‘Sleepwet’ interpreteren wij als een: iedereen moet zich aan de wet houden, maar de overheid klaarblijkelijk niet zo. Nu al wordt de belastingdienst als “vergaarbak” van persoonlijke informatie gebruikt, maar met de Sleepwet wordt dit alleen maar breder.

Ons kantoor stemt ook massaal tegen de ‘sleepwet’ enkel en alleen de ter bescherming van de rechten van de mens: het is onhoudbaar om aan de ene kant te claimen dat je als persoon eigenaar bent van je gegevens en recht hebt om te weten wat er over jou bewaard wordt, behalve als je met het fenomeen “overheid” in aanraking komt. Mensenrechten gelden voor iedereen, zelfs voor de overheid. Daarom is ook verankerd in onze wetgeving dat internationaal recht boven nationaal recht gaat.

Wij hopen dat u ook een principiële keuze maakt.