Van tijd tot tijd komen wij met het doorworstelen van de jaarlijkse verplichte jurisprudentie uitspraken tegen die je als professioneel de haren te berge rijzen. Je denkt dan: “Echt, hoe dan”. Helaas zo ook in onderhavig geval.

Een budgetcoach laat cliënte tijdens het huisbezoek op schoot zitten. Anders gezegd, zij is bij de budgetcoach op schoot gaan zitten, het hoofd op zijn schouder gelegd. Vervolgens heeft hij zijn arm om haar middel geslagen en haar getroost. Volgens het Hof is er sprake grensoverschrijdend en maatschappelijk onbetamelijk gedrag.

Nu is empathie een groot goed, en ja mag een cliënt(e) best troosten, maar hier had de budgetcoach zijn cliënte een halt moeten toeroepen toen zij bij hem op schoot kwam zitten. Hier had de professioneel de overhand moeten hebben. Dat cliënte een aanklacht wegens aanranding indient is dan ook niet vreemd, los van het gegeven dat zij aan de andere kant niet bij haar ‘professionele’ hulpverlener op schoot had moeten kruipen.

Kon zij dat evenwel zelf goed beoordelen? Wij weten het niet. Wat wel een vast gegeven is, is dat zij die de diensten van een professionele budgetcoach, beschermingsbewindvoerder, maatschappelijk werker, advocaat of rechtskundig adviseur inroepen niet altijd tot de meest krachtige en sterkste personen in de maatschappij behoren. Of dit nu komt door een geestelijke of verstandelijke beperking, doordat men door veel problemen heeft of een groot drama heeft meegemaakt. Juist dan moet de professioneel …….. professioneel blijven.

Binnen onze praktijk, maar ook binnen het beschermingsbewindkantoor waar de grondlegger van Bureau R C & A de functie van algemeen directeur heeft, hameren wij constant op het hebben empathie, begrip voor de cliënt, maar zetten vooral stevig in op het behoud van normen en waarden. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

De uitspraak kunt u vinden via: https://bit.ly/2GObwgt

De uitspraak is onder gepubliceerd is:

  • Rechtspraak.nl
  • PS-Updates.nl 2018-0090
  • AR 2018/577
  • 2018/52